Katholieken en hun vieringen (feesten)

Liturgie

Speciale dagen in het kerkelijk jaar

Maria Tenhemelopneming (wit)

Tenhemelopneming van Maria door Rubens, 1612

Op 15 augustus wordt gevierd dat Maria op de berg Sion te midden van de apostelen is ingeslapen en met lichaam en ziel is opgenomen in de hemel. Zij was zonder zonden en zelfs de erfzonde, waardoor de mensheid onderworpen is aan het sterven, heeft geen vat op haar gehad. In veel katholieke landen is Maria Tenhemelopneming een vrije dag.

Allerheiligen (wit)

De kerk gedenkt op 1 november de heiligen: Maria is het heiligst, dan de engelen, de aartsvaders inclusief Jozef, de profeten van het Oude Testament, de apostelen, de martelaren, de belijders, de maagden, de monniken en de vele andere anonieme heiligen.

Allerzielen (paars)

Op 2 november bidt de kerk voor de zielen van alle overledenen. Op de begraafplaatsen zegt men gebeden bij zijn dierbare overledenen, worden kaarsen gebrand en de graven met bloemen opgeluisterd. In de mis worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht en wordt voor hen gebeden. Na de mis worden de graven gezegend. Men bidt in de hoop en verwachting dat God het goed zal maken met de overledenen.

Ga terug naar Liturgie