Waarin katholieken geloven

Schepping

Scheppingsverhalen bij alle volkeren

Overal ter wereld, bij alle volkeren en culturen en in alle tijden hebben mensen antwoord proberen te geven op de grote vragen naar het begin van alles.

In andere scheppingsverhalen ontstaat de wereld uit een strijd tussen verschillende goden. Uit Babylon komt het verhaal over de strijd tussen Mardoek, de god van Babylon en Tiamat. Tiamat staat voor de oerchaos. Mardoek verslaat en doodt Tiamat. Haar lichaam wordt in tweeën gedeeld: de hemel en de aarde.

In Afrikaanse scheppingsverhalen kom je het idee van een kosmisch oerei tegen, waaruit alles ontstaan is. Bij de Indianen speelt de ‘Geest van het Al’ of de ‘Grote Geest’ een belangrijke rol in de schepping van de wereld.

En volgens Noorse scheppingsverhalen is de schepping bij toeval ontstaan, door de toevallige vermenging van twee tegengestelde elementen: vuur en ijs.

Als je die verhalen naast elkaar legt, zie je zeker overeenkomsten. Steeds gaat het om een chaos, een leegte waar orde in geschapen moet worden voordat er leven mogelijk is. Ook verhalen over een grote vloed die de aarde verwoest (denk aan de zondvloed en de ark van Noach in de Bijbel), kom je in veel culturen tegen. Misschien moet je die verhalen en mythes gewoon naast elkaar laten staan. Samen laten ze de veelkleurigheid zien van de antwoorden die mensen geven en gegeven hebben op het grote mysterie van het bestaan.

Ga terug naar Schepping