Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Paus

Rome – Vaticaan

Rome

Het woord ‘Rome’ roept verschillende gevoelens op. In de liturgie staat ‘Rome’ voor het wereldwijde verlangen van Gods volk naar eenheid. Veel katholieken die Rome bezoeken, delen dit verlangen. Anderen denken bij ‘Rome’ vooral aan een gezagsapparaat met strenge regels. Christenen van andere kerken horen in het woord ‘Rome’ vooral de echo doorklinken van kerkscheuringen.

Vaticaan

Met ‘Vaticaan’ wordt ofwel de bestuurszetel van de paus bedoeld, de ‘Heilige Stoel’, ofwel de kleine soevereine staat die in 1929 door een verdrag tussen de paus en Italië werd opgericht. De naam ‘Vaticaan’ is ontleend aan de Vaticaanse heuvel. Centraal staat de basiliek van de Sint Pieter, gebouwd op de Vaticaanse heuvel boven de plaats waar volgens de traditie Petrus begraven is.

St. Jan van Lateranen

Duizend jaar lang had de paus zijn ambtswoning binnen de stadsmuren van Rome bij de basiliek van Sint Jan van Lateranen. Deze kerk is vanouds de bisschopskerk van de paus, terwijl de Sint Pieter allereerst bedevaartskerk is. Pas in het midden van de 15de eeuw verhuisde hij naar het Vaticaan.

St. Paulus buiten de Muren

Rome is niet alleen de stad van Petrus, maar ook van Paulus, de rusteloze missionaris die de kerk over heel de toen bekende wereld verspreidde. Volgens de traditie werd hij aan de Via Ostiensis begraven, dicht bij de plek waar hij de marteldood stierf. Boven zijn graf werd de basiliek van Sint Paulus buiten de Muren gebouwd.

Ga terug naar Paus