Katholieken en hun vieringen (feesten)

Sacramenten van Levensstaat

Priesteropleiding

Ondanks, of misschien wel dankzij, het verplichte celibaat kiezen nog altijd mannen voor het priesterschap. Voordat ze worden toegelaten tot de wijding tot priester leggen ze eerst een lange weg van studie en vorming af. De opleiding aan een seminarie of universiteit duurt gemiddeld een jaar of zes. In deze jaren staat de vorming van de seminarist op veelvormige wijze centraal. Zo is er aandacht voor de intellectuele vorming, middels studie (theologie). Daarnaast krijgt de pastorale vorming veel aandacht. Waarbij de seminarist de vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn om als pastor mensen van dienst te zijn. Ook maakt de persoonlijke vorming een wezenlijk onderdeel uit van de opleiding. Als seminarist moet hij een man van God en de kerk worden. Zelfkennis en reflectie zijn hierbij van doorslaggevende betekenis. Je dient je sterke en zwakke kanten te kennen. Tot slot is er de geestelijke (spirituele) vorming. Deze wordt gevoed door een goed gebedsleven en het deelnemen aan sacramenten als de eucharistie en de biecht.

Tot aan het begin van de jaren ’60 zaten de seminaries vol studenten die priester wilden worden. Dat is allang niet meer zo. Toch lijkt het aantal priesterstudenten de laatste jaren iets te groeien. Maar die kleine groei weegt niet op tegen het tekort aan priesters dat de afgelopen jaren is ontstaan!

Ga terug naar Sacramenten van Levensstaat