Katholieken en hun vieringen (feesten)

Zegeningen

Populaire zegeningen

Hoewel het aantal zegeningen in de katholieke kerk groot is, zijn bepaalde zegeningen goeddeels in onbruik geraakt terwijl andere algemeen bekend zijn of zelfs opnieuw populair worden. De meest bekende zegen is de zegen die bij de afsluiting van elke eucharistieviering door de priester wordt gegeven. Als teken van eerbied en bereidheid om deze zegen te ontvangen gaan de kerkgangers bij het ontvangen van die zegen staan en ‘beamen’ zij de ontvangst met een gesproken of gezongen ‘Amen’. Daarnaast wordt ook het sluitstuk van een katholieke uitvaart, de ‘absoute’ met wijwater en wierook, onverminderd gewaardeerd. In deze zegening gaan zuivering door wijwater (het afwassen van de zonden) en het eer brengen aan ‘een lichaam waarin een liefhebbend mens en de heilige Geest hebben gewoond’ door middel van wierook, samen.

foto: Jeroeneck.nl

De pauselijk of apostolische zegen die met Kerstmis, Pasen of direct na de benoeming van een nieuwe paus vanaf de loggia van de St. Pieter in Rome wordt gegeven heet ‘Urbi et Orbi’. Dat is Latijn voor ‘stad en wereld’. Met dit grootse gebaar geeft een paus aan alle aanwezigen maar ook aan radioluisteraars en televisiekijkers een zegen die ook een kwijtschelding van de gevolgen van bedreven zonden inhoudt (aflaat). Deze zegen is door de dankzegging voor de bloemen door Nederlandse tuinders aangevoerd (‘bedankt für die bloemen’) bekend in Nederland. Tenslotte is het zegenen van huisdieren die op 4 oktober, de gedenkdag van St. Franciscus van Assisi, mee worden genomen naar de kerk de laatste jaren populair geworden.

Ga terug naar Zegeningen