Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Paus

Pauskeuze

Procedure

Wanneer de paus overlijdt of zijn ambt neerlegt, komen de kardinalen na minimaal vijftien en maximaal twintig dagen bij elkaar om een opvolger te kiezen. Kiesgerechtigd zijn alle kardinalen onder de tachtig. In principe kan elke gedoopte man die lid is van de katholieke kerk gekozen worden, maar in feite wordt altijd een kardinaal gekozen. De keuze gaat met twee derde meerderheid.

Conclaaf

Eerst kozen volk, priesters en diakens van Rome hun bisschop. Maar al gauw begonnen ook de keizers en de Romeinse adel zich met de pauskeuze te bemoeien. Om inmenging van buiten tegen te gaan en geheimhouding te verzekeren, gebeurt de pauskeuze vanaf de dertiende eeuw in ‘conclaaf’, d.w.z. achter gesloten deuren (‘cum clave’ in het Latijn betekent ‘met de sleutel’). Al vele eeuwen is de Sixtijnse kapel de plaats van het conclaaf. De kiesgerechtigde kardinalen logeren tegenwoordig in de Casa Santa Marta.

Witte rook

Elke dag tijdens het conclaaf zijn er twee stemrondes, in de voormiddag en in de namiddag. Na elke ronde worden de stembrieven verbrand. Zolang er geen nieuwe paus is, komt er zwarte rook uit de schoorsteen. Witte rook is voor de buitenwereld het teken dat de nieuwe paus gekozen is en dat deze zijn ambt heeft aanvaard. De langst zittende kardinaal-diaken maakt dan de pauskeuze vanaf de buitenloggia van de Sint Pieter bekend met de uitroep: ‘Habemus Papam!’ – ‘We hebben een Paus!’

Ga terug naar Paus