Katholieken en hun bezinning

Gewijde muziek

Pauselijk Instituut voor gewijde muziek

In 1910 richtte paus Pius X het Pauselijk Instituut voor Gewijde Muziek op. Het is tegenwoordig een instelling van de curie. Paus Pius X had met het Motu proprio Tra le sollecitudini (1903) al zijn bijzondere zorg voor gewijde muziek en de gregoriaanse muziek in het bijzonder onder woorden gebracht. Sinds 1911 is aan het instituut een conservatorium verbonden: de Scola Superiore di Musica Sacra. In 1931 kreeg deze school van paus Pius XI de status van pauselijke universiteit.

De taak van instituut is het bestuderen en bewaren van gewijde muziek in de breedste zin van het woord. Er zijn ca.30 musici en muziektheoretici aan dit instituut verbonden. Aan het hoofd staat een grootkanselier. Naast het verzorgen van wetenschappelijke uitgaven organiseert het instituut veel concerten en symposia. Er worden zomerscholen georganiseerd waar dirigenten van kerkkoren uit de hele wereld nader kunnen worden geschoold.

In Nederland kan aan diverse conservatoria kerkmuziek worden gestudeerd: naast de studie van orgel of koordirectie zijn er de bijvakken: gregoriaans, liturgie en hymnologie voor kerkmuziek. Het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek (NIK), tegenwoordig samen met het conservatorium en de beiaardschool onderdeel van de faculteit muziek van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, is door de kerken erkend als opleidingsinstituut. Het NIK en de Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging (NSGV) werken nauw samen. De NSGV houdt zich bezig met de opleiding van het amateurkader voor kerkmuziek. De katholieke en de protestantse kerk hebben voor de begeleiding en kwaliteitsbewaking van de kerkmuziekopleidingen in Nederland de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek (ISOK) opgericht.

Ga terug naar Gewijde muziek