Katholieken en hun vieringen (feesten)

Pasen

Paaswake

Tijdens de Paaswake wordt herdacht dat Jezus is opgestaan. De Paaswake vindt plaats in de nacht van Stille Zaterdag op Pasen. De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering. De kleur bij deze wake is wit, wat staat voor licht en zuiverheid. De Paaswake is een belangrijke viering. Het is een van de oudste onderdelen van de christelijke Paasviering. Zoals Jezus zijn volgelingen aanspoort wakker te blijven in Gethsemané, zo blijven christenen wakker tijdens de Paasnacht.

Middels het aansteken van de paaskaars gedenken katholieken dat de duisternis wordt verdreven door het licht van Christus. Naast deze lichtritus wordt er bij de dienst van het woord gesproken over de bevrijding van het volk Israel uit Egypte en de bevrijding van de zonden door Christus’ dood en verrijzenis. De Paasnacht is tevens van oudsher de nacht dat bekeerlingen worden gedoopt. Zo kunnen gelovigen een nieuw leven ‘in Christus’ beginnen. Na de doopviering volgt tenslotte de plechtige viering van de eucharistie.

Ga terug naar Pasen