Katholieken en hun vieringen (feesten)

Pasen

Paaskaars

De Paaswake begint met de paaskaars die wordt binnengedragen door de priester. Het ontsteken van de paaskaars is voor velen een indrukwekkend moment waarbij de verduisterde kerk wordt gevuld met het licht van de paaskaars dat het licht van Christus voorstelt. De paaskaars wordt aangestoken aan een paasvuur. Alle mensen die aanwezig zijn steken vervolgens hun eigen kaars aan de paaskaars aan. Dit gebeurt soms direct of indirect via andere kaarsen. Hierdoor wordt de kerkruimte langzamerhand steeds sterker verlicht.
De paaskaars is een grote kaars . Deze is versierd met het kruis en de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. De paaskaars heeft vijf ingeboorde gaten in kruisvorm waarin wierookkorrels worden gestoken. Deze wierookkorrels worden ook wel paasnagels genoemd. Deze vijf gaten staan symbool voor de vijf wonden van Christus aan het kruis.
Afbeelding uit MSIK!: pag. 23 middelste afbeelding
De paaskaars brandt verder tijdens elke viering tot aan Pasen in het volgende jaar. Na Pinksteren brandt de paaskaars in doopvieringen en bij uitvaarten. Bij een huwelijksviering brengt het licht van de paaskaars symbolisch het geluk en als kinderen gedoopt worden wordt de doopkaars aan de paaskaars ontstoken.

Ga terug naar Pasen