Katholieken en hun vieringen (feesten)

Sacramenten van Genezing

Oprecht berouw

Wanneer wordt er nu gesproken van oprecht berouw? Het is in elk geval duidelijk dat een priester die het sacrament van de verzoening aan een gelovige bedient dit berouw niet kan controleren. Berouw is een innerlijk proces.

In de zeventiende eeuw was er in de katholieke kerk een strijd gaande over de aard van het berouw. Wanneer was berouw oprecht genoeg? Was het genoeg om berouw te hebben uit angst voor de hel, voor straf? Of kon oprecht berouw alleen voorkomen uit oprechte liefde tot God?
In die periode verdedigden onder andere de jezuïeten het standpunt dat berouw uit angst voor straf (de zogenaamde attritio) voldoende was om de absolutie te ontvangen. Anderen, zoals Johannes van Neercassel, verdedigden het standpunt dat alleen berouw dat was voortgekomen uit oprechte liefde tot God (de zogenaamde contritio) voldoende was voor absolutie.
Johannes van Neercassel schreef hier een verhandeling over onder de titel ‘Amor Poenitens’ (Boetvaardige Liefde). Van Neercassel functioneerde in die tijd als aartsbisschop van Utrecht.

Ga terug naar Sacramenten van Genezing