Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Oosterse Kerken

Oosterse Kerken naar ‘ritus’ en ‘confessie’ (met enkele statistieken)

Horizontaal staan de ‘ritussen’ (de wijzen waarop men de liturgie viert en de kerkelijke gebruiken vormgeeft). Verticaal staan de ‘confessies’ (hoe men het christelijk geloof belijdt). Het schema laat zien dat ritus en confessie elkaar niet één op één dekken. Zo kunnen oriëntaals-orthodoxen, katholieken en protestanten weliswaar verschillen van confessie (nummers 2, 4 en 5), maar toch dezelfde West-Syrische traditie (ritus I) bezigen. En de oriëntaals-orthodoxe kerken (confessie 2) hebben verschillende ritussen (II, V, VI en VII).

Tabel Oosterse kerken

Statistieken

Getalsmatige grootte is van belang. Het maakt voor de positie van oosterse kerken een groot verschil of het om meerderheidskerken gaat (zoals in Oost-Europa of Ethiopië) of om kleine minderheden (in het Midden-Oosten, India, westerse emigratie). In Nederland zijn vele tienduizenden oosterse christenen van de meest uiteenlopende kerken, verdeeld over tientallen parochies.

Ga terug naar Oosterse Kerken