Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Contemporaine ontwikkelingen

Oorzaken van ontzuiling

De eerste oorzaak is een beweging van buitenaf, een proces van erosie. Maatschappelijke ontwikkelingen vereisen van terreinen als politiek, onderwijs, gezondheidszorg et cetera, een grotere specialisatie en autonomie. Daardoor komen ze los van de godsdienstige invloedssfeer. Daarnaast spelen interne processen binnen kerk en zuil een rol: een proces van implosie. Zo is de ontzuiling mede te verklaren vanuit haar succes: nadat de maatschappelijke emancipatie van de katholieken voltooid is, komt de zuil zelf ter discussie te staan. Ook de grotere openheid binnen de kerk voor de wereld en de grotere aandacht voor het individuele geloven werken door: katholieken willen hun geloof niet meer steeds als collectief en op een voorgegeven wijze beleven. En zo neemt de emancipatie van het individu uit het collectief een aanvang. Tot slot speelt de kerkelijke elite een belangrijke rol. De openheid voor wat zich afspeelt buiten de eigen zuil begint in het kerkelijke centrum en breidt zich van daaruit verder uit.

Ga terug naar Contemporaine ontwikkelingen