Katholieken en hun vieringen (feesten)

Sacramenten van Levensstaat

Ontbindbaarheid van het huwelijk

’…Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden’ (Mat. 19,6). Het zijn woorden van Jezus zelf. De voorganger herhaalt tijdens de huwelijksviering deze woorden als hij na de trouwbelofte van het bruidspaar de bevestiging van het huwelijk namens de kerk uitspreekt. Het huwelijk is door God gegeven, toen Hij de aarde schiep (Gen. 2,25). Hij deed dat uit liefde voor de mens. Gods liefde voor ons mensen is onvoorwaardelijk. Zijn liefde kent dus geen einde en omdat de liefde van God komt, is ook de huwelijksliefde tussen man en vrouw onvoorwaardelijk en dus onverbrekelijk, zegt de kerk. Alleen door de dood wordt een huwelijk ontbonden. Toch kan het voorkomen dat een huwelijk strandt en dat man en vrouw uit elkaar gaan. Als ze willen scheiden moeten ze daarvoor naar de kerkelijke rechtbank. Dat zijn vaak lange procedures. Uiteindelijk kan de rechtbank een huwelijk dat voor de kerk is gesloten in bepaalde gevallen nietig verklaren.

Uiteraard is het huwelijk zoals we dat kennen niet van de een op de andere dag ontstaan. De ontwikkeling van het huwelijk kent een lange geschiedenis en gaat zelfs terug op gebruiken uit de Romeinse tijd. Daar zijn zelf nog sporen van terug te vinden in de huidige huwelijksrituelen. Het uitwisselen van de ringen bijvoorbeeld.

Ga terug naar Sacramenten van Levensstaat