Waarin katholieken geloven

Verlossing

Offer

Een offer is iets wat je geeft aan God om goed te maken wat je verkeerd hebt gedaan. Dat kan op allerlei manieren: je inzetten voor mensen in nood, dichtbij of veraf, iets moois kopen om in de kerk neer te zetten, anderen vertellen over God, noem maar op. Alles wat maar goed is.

In veel godsdiensten zie je het offeren terugkomen. In het joodse geloof uit de tijd voordat Jezus leefde, waren daar allerlei regels voor. Eén van de belangrijkste feestdagen voor joden is Yom Kippoer, de Grote Verzoendag. Voordat het feest kan beginnen maken de joden het weer goed met de mensen om hen heen, ze zeggen bijvoorbeeld: ‘Sorry, dat ik je oneerlijk heb behandeld. Ik maak het weer goed met je’. Op het feest zelf werden allerlei offers opgedragen: brandoffers (iets verbranden), plengoffers (iets uitgieten), geuroffers (wierook). Maar het belangrijkste is dat een priester een bokje, zonder gebrek, de handen oplegt. De priester bekent alle zonden van de mensen en legt die zo op het bokje. Het is de zondebok geworden. Het bokje wordt vervolgens weggejaagd, de woestenij in. Weg met het kwade! Een nieuw begin.

Voor christenen is Jezus’ kruisdood het ultieme offer voor God. Johannes de Doper, ook een religieus leider en een neef van Jezus, noemde Jezus: het Lam van God. Daarmee bedoelde hij dat Jezus – net als dat bokje op Yom Kippoer – de zonden van de mensen weg zou dragen. Volgens christenen deed Jezus dat toen Hij onrechtmatig veroordeeld werd door Pontius Pilatus, bespot en geslagen werd, zijn eigen kruishout droeg naar de executieplaats en daar werd vastgespijkerd aan datzelfde hout. Toen Jezus zo zijn leven gaf, verzoende Hij daarmee alle mensen (die in Hem geloven) met God. Jezus gaf zijn eigen leven, een leven zonder zonde, aan God namens allen die in Hem geloven.

Het mooie van Jezus’ offer is dat het maar één keer hoefde te gebeuren. Daarom vieren christenen geen Yom Kippoer meer: want er was eens een Lam van God (Jezus dus) dat alle zonden van de hele wereld heeft weggedragen. Weg ermee! Een nieuw begin. Dat gedenken we op Goede Vrijdag en met Pasen. Zonder Pasen heeft Goede Vrijdag geen zin.

Het enige wat je hoeft te doen is daarin te geloven en je geloof uiten door via het doopsel lid van de kerk te worden.

In iedere eucharistieviering, ook wel Heilige Mis genoemd, worden de woorden van Johannes de Doper herhaald vóór de uitnodiging tot de Communie (dat is het delen in het Lichaam en Bloed van Jezus onder de gedaanten van brood en wijn). In het Latijn (de oude Romeinse taal van de kerk) is dat het Agnus Dei: het Lam van God.

Ga terug naar Verlossing