Katholieken en hun vieringen (feesten)

Pinksteren

Noveen

Het woord noveen komt van het Latijnse woord novena dat negen betekent. Het is een vaststaand gebed dat negen achtereenvolgende dagen wordt gebeden. Dit in navolging van het gebed dat Maria in voorbereiding op Pinksteren met de leerlingen bad. Toen zij tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen in gebed bijeen waren. Maria neemt een belangrijk plaats in bij het Pinksterfeest. In de Bijbel staat dat de leerlingen trouw en eensgezind bleven in het gebed samen met de vrouwen, Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. (Handelingen 1,14)

Vaak wordt een noveenkaars gebruikt die negen dagen en negen nachten brandt. Ook buiten de Pinkstertijd kan men op deze manier een noveen bidden. Men kan een noveen bidden met een speciale intentie. Bijvoorbeeld voor iemand die ziek is, voor vrede, of steun in moeilijke omstandigheden.

Ga terug naar Pinksteren