Waarin katholieken geloven

Heiligen en Martelaren

Nederlandse heiligen

Lidwina van Schiedam (1380-1433; feestdag 14 juni, maar vóór 1969 14 april) moest van haar vader trouwen. Ze bad God vurig om haar voor een huwelijk te behoeden. Haar gebed werd verhoord: tijdens een schaatspartij maakte ze een lelijke val op het ijs. 38 Jaar lang lag ze op bed, zonder één onvertogen woord, nadat ze na een periode van opstandigheid geleerd had het lijden van Jezus te overwegen. Ze at en dronk nauwelijks en God liet haar in visoenen hemel, vagevuur en hel zien. Met haar lijden wist Lidwina vele zielen uit het vagevuur te redden. Ze is patroonheilige van chronisch zieken.

Peerke Donders (1809-1887; feestdag 14 januari) was de zoon van arme textielarbeiders uit Tilburg. Hij wilde heel graag priester worden, maar daar was geen geld voor. Via allerlei baantjes wist hij zijn doel toch te bereiken. Na zijn priesterwijding wilde hij missionaris worden in Suriname, toentertijd een Nederlandse kolonie. Toen hij zag hoe melaatsen werden weggestopt in kampen, ver weg van de bewoonde wereld, wilde hij die doodzieke mensen gaan helpen. Vanaf 1856 tot zijn dood stond hij hen bij.

De Engelsman Willibrordus (658-739; feestdag 7 november) wilde als kind al monnik worden. Toen hij een jaar of dertig was trok hij met een elftal geestverwante monniken naar de Lage Landen om daar de Blijde Boodschap te prediken. Onder de bescherming van vooraanstaande en machtige Merovingische edelen mocht hij zich in het huidige Utrecht vestigen. Vandaar uit bekeerde hij ‘ons’ land, nadat St. Servaas (+384) een paar eeuwen ervoor reeds de aanzetten daartoe gegeven had. In 739 voelde hij zijn einde naderen en trok hij zich terug in zijn klooster in Echternach (Luxemburg) om te sterven. Willibrordus is patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie.

Als kind al had Titus Brandsma (1881-1942; feestdag 26 juli) een zwakke gezondheid. Daardoor kon hij geen missionaris worden. Na zijn priesterwijding werd hij hoogleraar filosofie aan de in 1923 opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Nadat Hitler in 1933 tot rijkskanselier was benoemd, wees hij voortdurend op het gevaar van het nationaal-socialisme. Het was dan ook geen wonder dat de Duitsers hem in 1942 oppakten. Hij werd afgevoerd naar het concentratiekamp Dachau waar hij in de ziekenbarak stierf.

 

Ga terug naar Heiligen en Martelaren