Katholieken en de samenleving

Missie

Missieorganisaties in Nederland

Er bestaan in Nederland verschillende organisaties die zich met missie bezig houden. Ieder legt een eigen accent.
Naast Missio/ Pauselijke Missiewerken dat vooral het pastorale werk in de derde wereld structureel ondersteunt, is er bijvoorbeeld de Bisschoppelijke Vastenactie die zich meer op projecten van ontwikkelingssamenwerking richt.
Een organisatie die ook al lang bestaat is Miva (Missie Verkeersmiddelen Actie). Deze organisatie ondersteunt missionarissen en ontwikkelingswerkers op het gebied van transport en communicatiemiddelen.
Memisa (nu onderdeel van Cordaid) richt zich met name op de gezondheidszorg. De organisatie Mensen met een Missie zendt missionarissen en missionaire werkers (leken, dus geen priesters, zusters, paters of broeders) uit voor enkele jaren. Sommige van deze missionaire werkers werken bijvoorbeeld in Latijns-Amerika in de sloppenwijken van een grote stad. Anderen werken in Afrika aan bewustwording van vrouwen.
Dare2Go is dan weer een organisatie die zich met name op jongeren richt die voor korte tijd ervaring willen opdoen in een derde wereldland.
Ook hier blijven de ontwikkelingen niet stil staan. Voor organisaties die afhankelijk zijn van overheidssubsidies is het iedere keer weer de vraag of zij hun projecten wel kunnen blijven uitvoeren. Maar ook de organisaties die geen subsidie ontvangen en afhankelijk zijn van kerkcollectes en donaties, komen door de afnemende kerkelijkheid van katholieken onder druk te staan.

Ga terug naar Missie