Katholieken en de samenleving

Eerbied voor het Leven

Katholieke Moraal

Volgens het eerste Bijbelboek Genesis is de mens, man en vrouw, geschapen naar het evenbeeld van God (Genesis 1:27). De mens heeft de wereld en de andere mensen als geschenk van God gekregen. Voor een geschenk dat zo waardevol is, mag de mens best moeite doen om het te beschermen. Als de mens het evenbeeld van God is klinkt het logisch dat je een mens nooit mag doden (één van de tien geboden). Zulke leefregels die in de Bijbel worden beschreven hebben dus als voornaamste doel om de mens te beschermen en te bevrijden van alle onrecht. Er is vaak een publieke discussie over dit soort leefregels, omdat mensen ze te streng vinden of ze niet altijd kunnen handhaven.

Een nieuwe kans

Deze bescherming gaat ook heel ver. Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we dat God een verbond sluit met de mens (zoals met Abraham en Noach) of de belofte doet om er altijd voor de mens te zijn (zoals aan Mozes). Zelfs als de mens zich zeer slecht gedroeg, liet God zien dat hij de mens onvoorstelbaar liefheeft en gaf hij de mens weer een nieuwe kans. Op deze manier staan katholieken in het leven: mensen horen niet stil te blijven staan bij de fouten die mensen maken, maar altijd uit te gaan van de mogelijkheden die zij nog hebben. Zij behoren daarom niet alleen hun naasten lief te hebben: Jezus vraagt ons om zelfs onze vijanden lief te hebben (Marcus 12: 28-31 en Lucas 6: 27v)

Dit ideaal werd onder meer in praktijk gebracht door Johannes Paulus II die de man die hem probeerde te vermoorden, Mehmet Ali Aqca, vergeving schonk.

 

Ga terug naar Eerbied voor het Leven