Katholieken en de samenleving

Eerbied voor het Leven

Geboorteregeling

Vragen over geboorteregeling beginnen bij vragen over seksualiteit. In het tweede hoofdstuk uit Genesis wordt beschreven dat de man en de vrouw uit hetzelfde gebeente en vlees zijn gemaakt. Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden (Genesis 2:24, Willibrordvertaling – 1978). Seksualiteit wordt gezien als een daad van eenwording, die man en vrouw voor altijd aan elkaar bindt en die daarom binnen het huwelijk plaatsvindt. Je bent veel te waardevol om jezelf buiten het huwelijk al weg te geven. Seksualiteit binnen het huwelijk is ook belangrijk, ja sacraal omdat het bestaat om het leven door te geven in de vorm van een nieuwe mens. Daarom is het volgens de r.-k. leer niet mogelijk om een huwelijk te sluiten tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Wel wordt het bestaan van homoseksualiteit erkend en wordt verwacht dat katholieken liefdevol omgaan met al hun medemensen: hetero’s zowel als homo’s.

Kinderen

Katholieken ‘nemen’ niet een kind, ze krijgen het van God. Met moderne anticonceptie mag je dit geschenk eigenlijk niet tegengaan. Geboorten plannen zonder ze te beperken, bijvoorbeeld vanuit de wens tot verantwoord ouderschap (door te wachten in tijden van oorlog of armoede), of door gebruik te maken van het natuurlijke vruchtbaarheidsritme van de vrouw www.gezondheid.be kan wel. De gedachte dat kinderen een geschenk van God zijn is een opvatting die de meeste katholieken delen. Over de opvatting van de katholieke kerk inzake anticonceptie wordt al tientallen jaren gediscussieerd, ook in (hoge) kerkelijke kringen. De aidsepidemie heeft deze discussie verscherpt.

Ga terug naar Eerbied voor het Leven