Katholieken en hun bezinning

Mediteren

Mediteren met een tekst in een leesgroep

Je leest en spreekt met elkaar over een tekst in een dialoog. Het gaat om te zoeken naar wat je erin aanspreekt en wat je raakt (dus niet om argumenten uit te wisselen, gelijk te krijgen, of meningsverschillen uit te diepen).

Ik geloof, dat ik het maar zal doen: ‘s morgens voor het begin van het werk een half uurtje ‘naar binnen slaan’, luisteren naar wat er binnen in me zit. ‘Sich versenken’. Je kunt het ook mediteren noemen. (…) Een stil half uur in jezelf. Het is niet genoeg alleen maar je armen en benen en alle spieren te bewegen, ‘s morgens in de badkamer. De mens is lichaam en geest. En zo een half uur gymnastiek en een half uur ‘meditatie’ kunnen samen een breed fundament van rust en geconcentreerdheid leggen voor de hele dag. (Etty Hillesum)

  • Introductie

De tekst wordt met elkaar gelezen. Iemand vertelt iets over de tekst ter inleiding.

  • Lezen van de tekst

De tekst wordt hardop voorgelezen.

  • Stilte

We herlezen en overwegen de tekst in stilte gedurende tenminste vijf minuten. Je onderstreept wat voor jou de belangrijkste woorden of zinnen zijn

  • Wat heeft je getroffen in de tekst?

In een uitwisselingsronde is er voor ieder de gelegenheid uit te spreken wat je persoonlijk geraakt of bezig gehouden heeft. De anderen luisteren actief en stellen geen vragen.

  • Stilte

Er is opnieuw stilte.

  • In een tweede ronde wissel je uit hoe deze tekst aansluit op je leven en je verlangen.

Ga terug naar Mediteren