Katholieken en hun bezinning

Mediteren

Mediteren met een ikoon

Ikoon van de heilige Drie-eenheid van Andrej Roebljov

Het is mogelijk de lectio divina toe te passen op een ‘kijkwijze’. Zoals een tekst het goddelijke kan verwoorden, zo kan een icoon een beeld zijn van de goddelijke werkelijkheid. Een voorbeeld: de ikoon van de oudtestamentische triniteit van Andrej Roebljov (ca. 1360-ca. 1430) waar verteld wordt dat God Abraham en Sara bezocht (Gen. 18,1-15).

 

 

  • Opening

Steek een kaars aan.

Kijk daarna in stilte naar de ikoon.

 

  • Kijken

Kijk naar de ikoon en beschrijf wat je ziet.

Welke personen en vormen zie je? Welke kleuren hebben ze? Hoe zijn de personen op elkaar gericht?

Waar komt het licht vandaan op de ikoon?

 

  • Meditatie

Bekijk de ikoon stukje voor stukje, deel voor deel.

Waar doet de ikoon je aan denken? Welke vorm, welke persoon of welk voorwerp trekt de aandacht? Waar gaan je ogen het eerst naar toe? En daarna? En vervolgens? Is er iets waar je aandacht steeds naar teruggaat?

 

  • Gebed

Stel je in de aanwezigheid van de ikoon.

Open je hart voor de drie gezanten van God.

Wat zou jij doen als een gezant van God naar jou toekomt? Hoe zou je hem/ haar ontvangen? Wat zou je deze persoon willen vragen? Deze Godsgezanten verlangen ernaar jou gastvrijheid te verlenen. Hoe ga in op hun aanbod? Voel je de liefde van hun aanwezigheid?

 

  • Contemplatie

Maak je innerlijk vrij voor de ikoon en luister in stilte.

Laat de ikoon tot je spreken.

 

  • Afsluiting

Wat neem je mee van deze meditatie? Sluit de meditatie af met het uitblazen van de kaars.

Ga terug naar Mediteren