Waarin katholieken geloven

Maria

Maria in de kunst

Zonder enige twijfel is Maria de meest afgebeelde vrouw ter wereld. Veel voorkomende afbeeldingen van Maria zijn: de aankondiging door de engel Gabriël (de annunciatie), het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, de geboorte van Jezus, de aanbidding van de herders en van de drie koningen, Maria als Koningin van de Hemel en natuurlijk als Moeder van smarten (piëta). De Piëta van Michelangelo in de Sint Pieter is wereldberoemd: Maria met haar dode zoon Jezus op haar schoot. Vele grote kunstenaars hebben Maria afgebeeld als de lijdende moeder. Overigens niet alleen klassieke, maar ook moderne kunstenaars.

Er zijn zoveel afbeeldingen van Maria, dat we hier slechts enkele opvallende noemen:

  • Een afbeelding van Maria terwijl ze Jezus de borst geeft, wordt Maria Lactans genoemd.
  • Een afbeelding van Maria met het kind Jezus en haar moeder Anna, noemen we een Anna-te-drieën.
  • Ook kom je vaak het beeld tegen van Maria staande op een maansikkel. Dit beeld gaat terug op een tekst uit de Openbaring van Johannes. Soms is er ook een slang bij afgebeeld die verwijst naar de zondeval in het paradijs. Maria wordt in deze verbeelding dan gezien als de nieuwe Eva die de slang heeft overwonnen.
  • De verschijningen van Maria hadden eveneens hun invloed op de kunst. Zo is Onze Lieve Vrouw van Fatima herkenbaar aan het feit dat ze op een wolk staat en helemaal in het wit gekleed is.
  • Onze Lieve Vrouw van Lourdes laat Maria zien in een wit gewaad met een blauwe gordel.

Ga terug naar Maria