Waarin katholieken geloven

Schepping

Kosmologie, de theorie van de oerknal

Kosmologie is de wetenschap die de bouw en evolutie van het heelal bestudeert. Het is een oude wetenschap en werd al in de oudheid beoefend. Grote namen als Copernicus, Kepler en Galilei zijn verbonden met de moderne kosmologie. Soms had de kerk nogal wat moeite met hun theorieën.

De bekende oerknaltheorie hoort ook thuis bij de kosmologie. De theorie van de oerknal of ‘the big bang’, stelt dat het heelal miljarden jaren geleden ontstaan is uit een heet puntvormig begin met een bijna oneindige dichtheid van materie en oneindige temperatuur. Het heelal dijde uit omdat er een oerexplosie had plaats gevonden. De kwantummechanica geeft inzicht in het gedrag van de elementaire deeltjes in de eerste minuten van het heelal.

Inmiddels beschouwt de kerk, net als bij de evolutietheorie, de gangbare natuurwetenschappelijke verklaringen over het ontstaan van de wereld als niet per se in strijd met het geloof, zolang ze een doelgerichtheid maar niet uitsluiten. Geloof gaat immers over zingeving van het menselijk bestaan, die zonder een teleologie (doelgerichtheid) onmogelijk is. Natuurwetenschappen stellen daarentegen de wetmatigheden van de materie centraal. Volstrekt andere vraagstellingen!

Wat wel uit de wetenschappelijke onderzoekingen naar voren komt, is de zgn. fine-tuning van het heelal. Fundamentele constanten zouden maar een fractie groter of kleiner hoeven te zijn geweest, of er was geen (menselijk) leven mogelijk. Dit anthropic principle zou een argument kunnen zijn voor een planmatige aanpak bij het ontstaan van het heelal, hoewel anderen meerdere parallelle heelallen voorstellen, waarvan sommige levensvatbaar zijn en andere niet.

Ga terug naar Schepping