Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Monniken

Kloosters in onze tijd

Nederland telde in 1500 zo’n vijfhonderd kloosters. In die tijd was het geloof erg belangrijk. In onze tijd is het aantal kloosters en monniken sterk verminderd. In 2008 waren er in ons land nog ongeveer twintig kloosters van de Benedictijnse kloosterorde. In 1881 werd bij Tilburg het klooster Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven gesticht. De monniken leefden van het brouwen van bier. Na de Tweede Wereldoorlog waren er steeds minder mensen die in het klooster wilden. Ook werden de monniken die al in Koningshoven zaten steeds ouder. In 2008 woonden er nog veertien oudere monniken in het klooster; wel zijn er enkele jongere monniken bijgekomen. Veel mensen gaan nu naar de ‘nonnen in Vught’ wanneer zij een taal willen leren. Je krijgt hier alleen geen les van vrouwelijke religieuzen (zusters) en ook niet in het klooster. Vroeger werd er in het klooster wel les gegeven door de zusters. Zij vonden onderwijs erg belangrijk. De taallessen waren hier erg goed en werden zeer bekend. Zo bekend, dat ze naar een groter gebouw moesten verhuizen. Inmiddels werken er geen vrouwelijke religieuzen meer, maar leraren.
Veel mensen gaan ook ‘logeren’ in het klooster. Hier kun je helemaal tot rust komen. Per jaar logeren er in Nederland zo’n 90 duizend mensen in een klooster. Bij de benedictijnen eten de gasten met de monniken en apart bij de cisterciënzers. Vaak is het tijdens het eten wel helemaal stil. Gasten slapen in een eenvoudig ingerichte kamer. Er wordt ook veel gemediteerd.

Ga terug naar Monniken