Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Kruistochten

Kinderkruistochten

Rond 1212 hebben er twee kinderkruistochten plaatsgevonden waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Men dacht eerst dat het over kruistochten ging waarbij alleen kinderen aanwezig waren. Later is men tot de ontdekking gekomen dat de grootste groep uit arbeiders en boeren bestond.
De kinderkruistochten hebben twee keer plaatsgevonden, één keer vanuit Duitsland en één keer vanuit Frankrijk. In Duitsland wilden duizenden boeren en arbeiders ‘in opdracht’ van God het Heilig Land veroveren. Aan de leiding van deze tocht stond een zekere Nicholas. Hij had een visioen waarin God hem de opdracht gaf om een leger van onschuldige mensen te verzamelen en daarmee naar Jeruzalem te gaan. Aan deze tocht deden maar liefst 30.000 mensen mee. In Frankrijk gebeurde iets soortgelijks. Ook daar vormde een visioen de aanleiding om op te trekken naar het Heilig Land. Aan de leiding van deze tocht stond Stephan van Cloyes. Er namen ongeveer 20.000 mensen deel.

De kruistochten uit 1212 waren de eersten waarbij de bevolking zelf het initiatief nam. Beide haalden Jeruzalem echter niet. De tocht vanuit Frankrijk leed letterlijk schipbreuk. De kruistocht vanuit Duitsland bereikte met veel moeite Rome. Eenmaal daar aangekomen raadde de paus af om door te gaan waardoor de groep uiteenviel. Een deel ging weer terug en een ander deel bleef in Rome.

Ga terug naar Kruistochten