Katholieken en hun vieringen (feesten)

Eerste Communie

Kindercommunie

In 1910 heeft paus Pius X bepaald, dat kinderen hun eerste communie mochten doen, als ze de ‘jaren van verstand’ hadden bereikt: op 7 of 8 jarige leeftijd. Daarvoor was het gebruikelijk dat je op twaalfjarige leeftijd je eerste communie deed en dat je al eerder het vormsel ontving. Tegenwoordig gaan er geluiden op, dat het beter zou zijn om de sacramenten van eerste communie en vormsel om te draaien. De kinderen zouden dan rond hun twaalfde jaar hun eerste communie doen. Een kind van twaalf is verder in zijn ontwikkeling en begrijpt misschien beter, wat eucharistie inhoudt. Bovendien lijkt het logischer om de inwijding in het christendom te voltooien met de eucharistie, omdat dit sacrament wordt gezien als de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven. In de eerste eeuwen dat de kerk bestond, werd altijd de volgorde doop – vormsel – eerste communie aangehouden. Nog steeds is het zo, dat als een volwassene toetreedt tot de katholieke kerk, hij of zij de drie sacramenten in deze volgorde ontvangt. Zou het dan niet beter zijn, als de volgorde voor iedereen hetzelfde zou zijn: doopsel, vormsel en eucharistie?

Er zijn ook argumenten aan te voeren om vast te houden aan de leeftijd van 7 of 8 jaar voor de eerste communie. Niet alle kinderen die nu hun eerste communie hebben gedaan, kiezen voor het vormsel. Als de leeftijd voor de eerste communie wordt verhoogd naar twaalf jaar, zullen dan nog evenveel kinderen hun communie doen? Of leidt uitstel tot afstel?

Ga terug naar Eerste Communie