Katholieken en de samenleving

Katholieke Sociale Leer

Kernbeginselen van de katholiek sociale leer: menselijke waardigheid

De katholiek sociale leer benadrukt vanaf haar begin dat een goede samenleving aanvangt bij de menselijke persoon. Paus Leo XIII maakt dit in Rerum novarum direct duidelijk: hij legt nadruk op het kleine (het recht op persoonlijk bezit) en het belang van het gezin als kleine maar weliswaar echte maatschappij.

Uitdrukkelijk komt de menselijke waardigheid ook naar voren tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. De pastorale constitutie Gaudium et Spes spreekt over de mens als ‘middelpunt’ en ‘hoogtepunt’. Alles op aarde dient op hem gericht te zijn. Allereerst omdat de mens geschapen is naar Gods beeld (Gen. 1,27), maar daarnaast omdat de waardigheid tot vervulling komt in de nieuwe mens: Jezus Christus (Gaudium et Spes, 22). Uit deze waardigheid van de persoon volgen de waarde van het gezin en ook de mensenrechten.

In de katholiek sociale leer hebben daarnaast de rondzendbrieven van Johannes Paulus II veel aandacht voor de menselijke waardigheid. Hier kun je meer over lezen onder ‘lees meer’, ‘aandacht voor het kleine’.

Ga terug naar Katholieke Sociale Leer