Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Moderniteit

Katholieken versus Protestanten

Katholieken en protestanten lijken een andere aanpak te hebben van de vraag naar de omgang met de moderniteit. Sommige orthodoxe protestantse stromingen wijzen de moderniteit af, en willen niets weten van moderne wetenschappen. Zo nemen zij bijvoorbeeld het Scheppingsverhaal letterlijk en wijzen de evolutieleer af. Andere stromingen ontwikkelden hun eigen variant van een overkoepelende christelijke filosofie die in dialoog zou kunnen treden met de moderniteit. In Nederland gebeurde dit bijvoorbeeld door Herman Dooyeweerd (1894-1977) die een calvinistische filosofie ontwikkelde: de Wijsbegeerte der Wetsidee (1935). Meer vrijzinnige stromingen hebben geen behoefte gehad aan een eigen christelijke filosofie en voelen zich prima thuis in de moderniteit.
Opvallend is de positie van de Anglicanen. Dat wordt duidelijk als je kijkt naar de drie pijlers die samen de grondslag van de anglicaanse gemeenschap vormen: Traditie, Bijbel en de Rede. Binnen de Anglicaanse kerk zie je een dynamiek tussen groepen die ieder zo hun eigen voorkeur hebben voor een nadruk op één van deze drie pijlers.

Ga terug naar Moderniteit