Katholieken en hun vieringen (feesten)

Pasen

Joodse wortels

Niet alleen christenen kennen een paasfeest, ook joden vieren dit feest. In beide gevallen gaat het over hoop en een nieuw begin. Het pesachfeest (het joodse paasfeest) gedenkt de bevrijding van het joodse volk uit het slavenhuis Egypte. In het Bijbelboek Exodus lezen we hoe Mozes de uittocht leidt en hoe hij het volk na omzwervingen brengt naar het beloofde land.

Het joodse pesachfeest duurt zeven of acht dagen. Joden zingen liederen, lezen heilige teksten, drinken en eten met elkaar. Zij eten gedurende deze dagen geen gerezen voedsel. Daarom eet men vaak matzes: ongerezen platte broden.

Ga terug naar Pasen