Waarin katholieken geloven

Schepping

Intelligent Design

 

Deze stroming heeft heel oude wortels. Plato nam al aan dat een demiurg, een intelligente halfgod, de wereld naar het voorbeeld van de ideeën had gevormd. Een mooi voorbeeld van Intelligent Design vinden we in de godsbewijzen van Thomas van Aquino, die stelt dat doelgericht gedrag van niet zelfbewuste wezens (bijv. vogels die een nestje bouwen) er door een bewust wezen moet zijn ingelegd.

Volgens de aanhangers van Intelligent Design (ID) kan het zelfs wetenschappelijk bewezen worden dat de huidige complexiteit van het leven niet het gevolg kan zijn van noodzakelijke natuurwetten, noch van toeval. Het leven is zo complex dat het niet te herleiden valt tot eenvoudigere ‘voorvormen’ die door toeval zijn doorontwikkeld.

In tegenstelling tot hun voorlopers, houden nogal wat moderne aanhangers van ID zich naar eigen zeggen niet met godsdienst bezig, omdat die ‘ontwerpende intelligentie’ niet verder ingevuld wordt. Toch lijkt het maar een kleine stap van een ‘intelligente ontwerper’ naar de christelijke God. In feite zegt Paulus al dat dat kan: ‘Gods wezen is door de rede uit zijn werken af te leiden’ (Rom. 1,20).

Ga terug naar Schepping