Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Monniken

Hoe word je monnik?

De keuze om monnik te worden moet je zelf nemen en vervolgens moet je door de monnikengemeenschap worden geaccepteerd. Vroeger maakten je ouders deze keuze soms voor je. Je werd dan naar het klooster gestuurd om hier een goede opleiding te volgen. Zij hoopten dat de gebeden van hun kind de familie zouden helpen in de toekomst. Wanneer je de keuze zelf maakt, kies je er voor om in rust te leven. Je wilt leven in kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Je wilt je leven helemaal wijden aan God.
Het is niet makkelijk om monnik te worden. Eerst gaat iemand een kijkje nemen in het klooster om te zien hoe het leven eraan toegaat. Wanneer je besluit in het klooster te blijven, word je een soort leerling. Je krijgt dan een habijt, net als de andere monniken. Zij dragen allemaal hetzelfde habijt, want iedereen is gelijk. Er wordt je geleerd wat je de hele dag moet doen. Je leert zingen, bidden en handwerken. Na ongeveer vijf jaar wordt er pas gevraagd of je nog steeds monnik wilt worden. Zo ja, dan moet je de plechtige gelofte afleggen. Hierbij beloof je, je hele leven in het klooster te blijven en je leven te wijden aan God. Je leeft in kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Hierna ben je een echte monnik.

Ga terug naar Monniken