Waarin katholieken geloven

Hemel

Hoe kom je in de hemel?

Op deze vraag zijn meerdere antwoorden te geven. Je kunt tot de hemel toegelaten worden omdat er voldoende goede daden tijdens je leven gedaan opgetekend staan in het ‘boek des levens’(Op. 20,13). Bij die goede daden wordt met name gedacht aan de zes werken van barmhartigheid, zoals die afgeleid zijn uit de gelijkenis over het laatste oordeel in Matteüs 25,35-36. Wie hongerigen heeft gevoed, dorstigen te drinken heeft gegeven, vreemdelingen heeft opgenomen, naakten heeft gekleed en zieken of gevangenen heeft bezocht, verdient de hemel. Ook het begraven van de doden was volgens paus Innocentius III een zevende werk van barmhartigheid. Het verhaal van de goede moordenaar laat echter zien dat zelfs iemand die een ander vermoordde dankzij de genade van God onmiddellijk toegang kan krijgen tot de hemelse werkelijkheid (Luc. 23,43). Over de verhouding tussen de menselijke inzet en de goddelijke genade als middel om in de hemel te komen is veel strijd geleverd onder theologen; hoe onze inzet zich tot Gods genade verhoudt zal echter wel altijd een mysterie blijven.

Ga terug naar Hemel