Waarin katholieken geloven

Jezus Christus

Historiciteit van Jezus

De verhalen over Jezus’ leven en verkondiging kunnen wij terugvinden in de vier evangeliën uit het Nieuwe Testament. Het zijn geloofsgetuigenissen die ons vertellen over de Jezus die wij belijden in ons geloof. Ze sporen aan tot een gelovige levenshouding en tot handelen dat daar bij past. De evangeliën zijn – in tegenstelling tot wat soms wordt verondersteld – geen puur historische verslagen. Ze spreken namelijk niet vanuit een neutraal standpunt over de persoon Jezus, maar proberen ons aan te zetten tot geloof.
Komt hiermee het historisch bestaan van Jezus op losse schroeven te staan? Nee, er zijn verschillende buiten-Bijbelse bronnen waarin Jezus ook ter sprake komt. Zo schrijft de Romeinse geschiedschrijver Tacitus in zijn Annales over Jezus en zijn ‘christenen’. De christenen uit Rome worden in Tacitus’ schrijven door Nero aangewezen als schuldig aan een immense brand die een flink deel van Rome vernietigde:

‘… Nero [liet] dus schuldigen aanwijzen en hen de meest geraffineerde folteringen ondergaan: mensen die vanwege hun wandaden veracht werden en die het volk ‘Christenen’ noemde. Christus van wie die naam afkomstig is, is tijdens de regering van keizer Tiberius door de procurator Pontius Pilatus terechtgesteld’ (Tacitus, Annales XV,44).

Ook in de joodse geschiedschrijving zijn er verwijzingen te vinden naar Jezus. Terloops komt hij bijvoorbeeld ter sprake in een tekst van Flavius Josephus die verhaalt over de marteldood van Jakobus, de broer van Jezus:

‘Hij [de hogepriester Annas junior] riep het Sanhedrin bij elkaar, en sleepte de broer van Jezus die Christus genoemd wordt (Jakobus was zijn naam) en enkele anderen voor dit gerechtshof, bracht tegen hen een beschuldiging als wetsovertreding in en gaf hen over om gestenigd te worden’ (Josephus Ant. Jud. XX,199-203).

In de rooms-katholieke traditie wordt het historisch bestaan van Jezus daarnaast onderstreept in de constitutie Dei Verbum (Tweede Vaticaans Concilie, 1962-1965).

Ga terug naar Jezus Christus