Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Eucharisatie

Het laatste avondmaal

De laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen wordt ‘het laatste avondmaal’ genoemd. Tijdens deze maaltijd vierden zij het joodse paasfeest (Pascha). Het is zeer waarschijnlijk, dat Jezus en zijn tafelgenoten dit feest hebben gevierd volgens de joodse traditie waartoe zij behoorden. Dit houdt in dat tijdens de maaltijd het verhaal uit Exodus werd verteld: hoe God het volk van Israël heeft bevrijd van de slavernij in Egypte. De joodse paasmaaltijd kent vaste gebruiken en vaste gebeden. Hoewel het niet wordt beschreven in de evangelieverhalen, is het aannemelijk dat Jezus en zijn leerlingen zich aan alle gebruiken hebben gehouden: meestal wordt er geen melding gemaakt van wat ‘normaal’ was. In de evangelieën wordt er echter nadrukkelijk iets nieuws verteld. Het was gebruikelijk om een zegenbede over brood en wijn uit te spreken. Jezus heeft hieraan iets toegevoegd: met de woorden ‘Dit is mijn Lichaam’ en ‘Dit is mijn Bloed’ heeft hij een nieuwe en – voor christenen – definitieve betekenis aan het paasmaal gegeven.

Door het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus heeft het paasfeest voor christenen een andere betekenis gekregen: gevierd wordt dat Jezus Christus op de derde dag na zijn kruisiging door God uit de doden is opgewekt. Dit wordt zijn ‘verrijzenis’ of ‘opstanding’ genoemd. Hij is de levende Heer. Christenen gedenken dit niet alleen met het hoogfeest van Pasen, maar iedere keer dat de eucharistie wordt gevierd. Daarom wordt de zondag, dag van de eucharistie, ook wel ‘Klein Pasen’ genoemd.

Ga terug naar Eucharisatie