Katholieken en hun vieringen (feesten)

Uitvaart

Het kruisteken

In elke r.-k. kerk zien we vaak het kruis. Het kruis-teken, waarmee we ook al ons bidden openen en besluiten, toont ons weer dezelfde verbindingslijnen: horizontaal, in de gespreide armen van Christus, de verbondenheid van ons mensen onderling, in onze familie- en alle overige betrekkingen. En verticaal: God wordt zo zichtbaar en voelbaar nabij op aarde, waar wij Jezus navolgen en het goede doen van mens tot mens. Kortom: nog zo’n teken van verbondenheid in alle dimensies. Voor een overledene wordt dan ook een klein gedachteniskruisje gemaakt, met daarop de naam, de geboorte- en de sterfdatum. Aan het begin van de dienst leggen we het bij de dode neer op de kist, en maken zelf het kruisteken. Tijdens de dienst wordt het door de partner of een andere directe naaste van de overledene naar de speciale gedachtenisplek gebracht die iedere r.-k. kerk heeft. Zo verenigen we de namen van allen van wie we afscheid genomen hebben, ook weer als teken van vertrouwen in Gods toekomst ‘daar’ en ons voortgaand geloven ‘hier’. Telkens als we biddend samenzijn gedenken we ook eerbiedig onze gestorvenen.

Ga terug naar Uitvaart