Katholieken en hun vieringen (feesten)

Zegeningen

Het inzegenen van huizen en scholen

Dat zegeningen ook thuis of op school een plek kunnen krijgen is bij velen in en buiten de katholieke kerk onbekend. De meest basale vorm van zegening aan huis is de inzegening van het huis zelf. Deze inzegening kan zowel na oplevering van een nieuw huis als na een verhuizing of op elk ander gewenst moment gebeuren. Voor scholen geldt hetzelfde. Normaal gesproken verricht een priester op verzoek van de bewoners of het schoolbestuur deze plechtigheid. In de regel gebeurt dit volgens een vaststaand ritueel waarbij wijwater uit een wijwatervat in elke ruimte van het huis of de school in de richting van de vier windstreken wordt gesprenkeld. Meestal is deze inzegening de uiting van de mooie wens om veilig, vredevol en gezegend in een nieuw betrokken huis te mogen wonen of om een goed en veilig klimaat op de school af te smeken. Soms is echter het vermoeden dat er geesten van overledenen of andere boze krachten rondwaren in een huis de reden van de vraag om inzegening. Vanouds gingen bewoners zelfs ook rond het huis om zegen en bescherming over hun huis te vragen tijdens hevige onweersbuien. In dergelijke gevallen verrichten de bewoners de zegening zelf meestal met behulp van wijwater dat met een palmtakje rondgesprenkeld wordt.


Inzegening kantoor Adveniat door Mgr. de Jong, hulpbisschop van Roermond.

Ga terug naar Zegeningen