Katholieken en hun vieringen (feesten)

Liturgie

Hemelvaart en Pinksteren (kerkelijk jaar)

Hemelvaart (wit):

Jezus gaat op de veertigste dag na Pasen, naar de hemel, maar belooft de Heilige Geest te sturen. De discipelen blijven achter met de opdracht de blijde boodschap verder uit te dragen.

Pinksteren (rood):

Het feest van de Heilige Geest als afsluiting van Pasen, vijftig dagen na Pasen. De apostelen ontvangen de Heilige Geest en zijn niet alleen geïnspireerd om het evangelie uit te dragen, maar kunnen het ook. De rode kleur in de kerk is het symbool voor de Heilige Geest.

Na Pinksteren volgt weer ‘de tijd door het jaar’ waarin de kleur groen is.

Ga terug naar Liturgie