Katholieken en hun vieringen (feesten)

Sacramenten van Levensstaat

Gemengd huwelijk

Als een man en een vrouw willen trouwen, maar één van de partners is niet katholiek, dan hoeft dat geen probleem te zijn, als de beide partners maar gedoopt zijn. De katholieke kerk en de protestante kerken in Nederland hebben daarover afspraken gemaakt. We spreken dan van een gemengd huwelijk. Meestal wordt er bij de huwelijkssluiting dan geen eucharistie gevierd. Als een katholiek met een ongedoopte wil trouwen, dan vormt dat in principe wel een huwelijksbeletsel. Maar daarvoor kan dispensatie (ontheffing) worden aangevraagd. De katholieke partner moet dan beloven zijn of haar best te doen om de kinderen katholiek te laten dopen en op te voeden. De andere (ongedoopte) partner moet van die belofte op de hoogte zijn.

Ga terug naar Sacramenten van Levensstaat