Katholieken en de samenleving

Eerbied voor het Leven

Geloof en Wetenschap

Geloof en wetenschap lijken soms op gespannen voet met elkaar te staan. Toch zijn katholieken positief over wetenschap, omdat zij een bijdrage kan leveren aan het beheer van mensen over de schepping, inclusief de mens zelf.

Stamcelonderzoek

Bij stamcelonderzoek worden stamcellen van menselijke embryo’s (vaak verkregen door abortus) gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of bij behandeling van ziekten (o.a. Alzheimer, Parkinson, leukemie). Dit zou een geweldige vooruitgang in de kwaliteitsverbetering van het leven zijn, maar kan niet toegepast worden, omdat het toepassen van deze cellen niet ten koste mag gaan van een ander (ongeboren) leven. Het is daarmee dus niet een discussie over het gebruik van stamcellen, maar een discussie over het doden van menselijk leven om anderen te redden. Onderzoek van stamcellen uit door mensen gedode menselijke embryo’s wijst de kerk daarom af. Orgaantransplantatie wordt daarentegen met deze argumenten aangemoedigd, want zo kunnen er levens worden gered, als de donor er maar geen blijvend letsel door oploopt of erdoor overlijdt.

Prenataal onderzoek

Prenataal diagnostisch onderzoek is een grote vooruitgang, omdat artsen zich nu vroeg kunnen richten op genezing van de ongeboren persoon. Het gevolg hiervan kan ook zijn dat mensen kiezen voor het afbreken van een zwangerschap om een gehandicapt kind en zichzelf (het gezin) veel toekomstig leed te besparen.
De kerk kiest ook hier radicaal voor het leven: ‘een diagnostisch onderzoek mag niet gelijkstaan met een doodvonnis (CKK: 2274)’.

Darwin

Veel mensen denken dat katholieken niet kunnen geloven in de evolutietheorie van Charles Darwin (1809-1882), omdat zij in het scheppingsverhaal geloven.
Lees hoe het echt zit in venster 5:3 – Schepping en evolutie.

 

Ga terug naar Eerbied voor het Leven