Katholieken en de samenleving

Missie

Gedragscode

In 2011 is een gedragscode verschenen voor missionering: ‘Christelijk getuigenis in een multireligieuze wereld’. Het is een gezamenlijk document van de Wereldraad van Kerken, de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog en de Wereldwijde Evangelische Alliantie.
Aanleiding voor deze gedragscode zijn de vaak agressieve missioneringactiviteiten van sommige evangelicale christelijke kerken.
De schrijvers van het document stellen vooraf dat missie tot het wezen van de kerk behoort. Het verspreiden van Jezus’ bevrijdende boodschap moet wel gebeuren ‘in overeenstemming met de grondbeginselen van het evangelie, met respect en liefde voor alle mensen’.
Zo wordt het gebruik van misleiding of dwang ten strengste afgekeurd. Als christenen daarvan gebruik maken, dan is dat een verraad aan het evangelie. Tevens roepen de schrijvers op om samen te werken met alle mensen om zo ‘gerechtigheid, vrede en het algemeen goed te bevorderen’. Respect voor anderen en interreligieuze samenwerking zijn wezenlijke aspecten daarvan.
Het document is te lezen op www.oikoumene.org.

Ga terug naar Missie