Katholieken en hun bezinning

Bidden

Gebedsverhoring

Vragen die veel mensen bezighouden zijn: Hoort God ons gebed wel? En belangrijker nog: Wordt ons gebed wel verhoord? Er zijn heel veel mensen die beweren dat bidden niets helpt en niet verhoord wordt. Maar zeker evenveel mensen beweren dat hun gebed hen troost gaf of verlichting of sterker nog dat hun gebed leidde tot genezing, nieuwe kracht, een goede ingeving of zelfs een wonder. Grote vraag is of een gebed alleen maar als verhoord wordt beschouwd als het wordt verhoord op de manier die jijzelf gewenst had. Mensen die daaraan vasthouden worden vaak teleurgesteld. Gelovigen die ervoor openstaan dat God beter weet hoe hun gebed verhoord moet worden dan dat ze het zelf weten, zullen vaker beweren dat er geluisterd is naar hun gebed.

Het bidden om genezing is zo oud als het optreden van Jezus zelf. Velen kwamen naar hem toe om hem te vragen hen of anderen te genezen, wat in feite een smeekbede, een vorm van gebed was. Jezus op zijn beurt bad voor zieken, opdat ze zouden genezen. Naar het voorbeeld van Jezus bidden christenen overal ter wereld om genezing van zieken; soms onder handoplegging. De praktijk van de gebedsgenezing is het sterkst onder charismatische stromingen binnen en buiten de katholieke kerk. Binnen het Afrikaanse christendom neemt de gebedsgenezing een centrale plaats in.

Ga terug naar Bidden