Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Oecumene

Focolare

Het woord ‘focolare’ betekent in het Italiaans vuurhaard. Om een vuurhaard verzamelen zich mensen die samen iets tot stand willen brengen. Deze beweging is ontstaan binnen de rooms-katholieke kerk in Italië en is een lekenbeweging. Zij ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943 in Trente. In de schuilkelders wilde een groep meisjes onder leiding van Chiara Lubich proberen steeds één zin uit het evangelie concreet te maken. Zonder dat ze het zich bewust waren, ontstond zo een gemeenschap, waarin het woord eenheid centraal stond. De Focolare heeft als doel een bijdrage te leveren aan de eenheid en gemeenschap in gezin, school en werk, maar ook in de kerk en maatschappij.

De Focolare zet zich ook sterk in voor de dialoog binnen de rooms-katholieke kerk, tussen de christenen van alle kerken, maar ook met gelovigen van andere godsdiensten en mensen zonder gelovige overtuiging. Ieder jaar vinden vanuit de beweging oecumenische bisschoppenbijeenkomsten plaats: oecumenische ontmoetingen waaraan katholieke, orthodoxe, lutherse en anglicaanse bisschoppen deelnemen.

In Nederland startte de beweging onder aanvoering van kardinaal Willebrands (de toenmalige aartsbisschop van Utrecht). De beweging is gevestigd in abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Dit is hun centrum voor vorming, roeping en ontmoeting.

Ga terug naar Oecumene