Katholieken en hun vieringen (feesten)

Eerste Communie

Feest in de kerk

Aan het begin van de viering komen de communicanten twee aan twee in een lange stoet de kerk binnen. Vaak hebben ze een brandende kaars in hun hand: het is de kaars die ze bij hun doopsel hebben gekregen en die ‘doopkaars’ wordt genoemd. Het is een mooi gebruik om de doopkaars aan te steken bij het ontvangen van een ander sacrament, zoals de eerste communie, het vormsel en het huwelijk. Zo wordt de band met de doop zichtbaar gemaakt. Op veel plaatsen is het gebruik dat de communicanten zoveel mogelijk mogen doen, in de viering: een paar kinderen lezen bijvoorbeeld de voorbeden voor, andere kinderen gaan rond met de collecteschaal of ze mogen helpen om de altaartafel klaar te maken. In sommige parochies is het gebruik dat enkele kinderen een bloemstukje brengen naar de Mariakapel: een hoekje (soms een aparte ruimte) in de kerk waar een beeld van Maria, de moeder van Jezus, staat en waar mensen kaarsjes kunnen aansteken.

Het ontvangen van de communie wordt door veel kinderen als spannend ervaren. Ze hebben van tevoren geleerd hoe ze van hun handen een kommetje kunnen maken, waarop de priester de hostie legt. De priester zegt: ‘Lichaam van Christus’ en de kinderen zeggen: ‘Amen’. Het moment meteen na het ontvangen van de communie, als je weer op je plaats zit, is een goed moment om te bidden. Jezus is dan heel dichtbij. Aan het einde van de viering worden de communicanten gefeliciteerd en krijgen ze soms een cadeautje van de parochie.

Ga terug naar Eerste Communie