Waarin katholieken geloven

Hemel

Engelen

Bij katholieken zijn twee soorten engelen het meest bekend: de persoonlijke beschermengel of engelbewaarder en de aartsengel. De aartsengel Gabriël is een typisch Bijbels voorbeeld van een schakel tussen hemel en aarde. Het Griekse woord ‘angelos’ waarvan ons woord ‘engel’ afstamt betekent ‘boodschapper’. De boodschap die de aartsengel Gabriël aan Maria komt brengen is dat zij de moeder van Jezus zal worden. Terwijl Gabriël een voorbeeld is van een boodschappende engel zijn beschermengelen vooral op aarde actief om de hemelse zorg van God gestalte te geven. Volgens de katholieke leer heeft iedere mens een beschermengel die hem van geboorte tot dood omringt, beschermt en bijstaat. In de Bijbel komen echter nog veel meer soorten engelen voor zoals de dicht bij Gods troon verkerende serafijnen. De vijfde eeuwse theoloog Dionysius de Aeropagiet, een bekeerling van de apostel Paulus, onderscheidt negen soorten engelen. Hij heeft ze in een rangorde ondergebracht. Naast serafijnen en cherubijnen noemt hij nog ‘tronen’ in de hoogste engelenorde. De middelste orde wordt bevolkt door vorstendommen, machten en krachten. De laagste engelenorde bestaat uit heerschappijen, aartsengelen en engelen. Elk van die soorten engelen heeft een eigen taak; zo staan de zesvleugelige serafijnen het dichts bij Gods troon in de hemel (vgl. Jes.6,2) en zijn de vorsten aanvoerders van engelenlegers die het kwaad bestrijden.

Een bekend gebed, dat paus Johannes XXIII (1958-1963) meerdere malen per dag bad, is: ‘Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen’.

 

Ga terug naar Hemel