Katholieken en hun geschiedenis / traditie

Contemporaine ontwikkelingen

Eigentijdse maatschappelijke betrokkenheid

De eerste manier van godsdienstige presentie zien we binnen de maatschappelijke instituties die in het verlengde liggen van de vroegere zuilen, zoals het onderwijs en het omroepbestel. Maar de godsdienst speelt ook een rol in de zogenaamde ‘diensten geestelijke verzorging’ binnen de gezondheidszorg, justitie en defensie. In deze situaties is de invloed van de godsdienst niet meer voorgegeven en door de kerk bepaald; ze is meer zoekend en dialogisch van aard.

Daarnaast draagt de godsdienst bij aan de ontwikkeling van de maatschappij als civil society: als een samenleving die oog heeft voor wat het individuele overstijgt. Daarin is allereerst het morele aspect te onderscheiden: de godsdienst propageert sociale waarden en normen en kan rond maatschappelijke discussies een moreel ankerpunt vormen. Ook het netwerkaspect is belangrijk: geloofsgemeenschappen vormen een milieu dat mensen stimuleert om zich niet alleen voor de kerk, maar vooral ook maatschappelijk in te zetten. Het is dus niet toevallig, dat kerkelijke mensen vrijgeviger zijn, in tijd en in geld, dan niet kerkelijke mensen en dat die vrijgevigheid ook op seculiere doelen betrekking heeft. Bovendien reikt de godsdienst een ritueel repertoire aan, waar bij tragische of feestelijke scharniermomenten in het maatschappelijke leven, een beroep op wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan stille tochten, aan rampen of het overlijden van een idool.

De betrokkenheid vanuit de kerk op de maatschappij heeft een zoekend karakter. De verkondiging van het evangelie wordt niet langer gezocht in voorgegeven vormen maar meer in openheid en dialoog met de cultuur.

Ga terug naar Contemporaine ontwikkelingen