Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Doop

Eenmaal gedoopt blijft gedoopt

Het sacrament van de doop kan aan een dopeling maar één keer worden toegediend. Herdopen of ontdopen is niet mogelijk. Je wordt maar één keer geboren als mens op aarde. Zo word je ook één keer opnieuw geboren in de familie van God, de spirituele familie. Voor de katholieke kerk is de doop van de meeste andere christenen, zoals anglicanen, lutheranen en baptisten, geldig. Als deze christenen besloten hebben katholiek te worden, hoeven ze zich niet nogmaals te laten dopen.

Ga terug naar Doop