Katholieken en hun bezinning

Bidden

Een kaarsje opsteken

Een veel verbreide vorm van een klein ritueel van gebed is het ‘opsteken van een kaarsje’. In praktisch alle katholieke kerken en kapellen en in steeds meer protestantse kerken bestaat deze mogelijkheid. De biddende neemt een kaarsje, ontsteekt deze bij een kruis(beeld), Mariabeeld of beeltenis van een heilige en bidt, bij voorkeur knielend, enige tijd. Vervolgens blijft de kaars als teken van het uitgezonden gebed branden om het als het ware te onderstrepen. De kaars is tegelijkertijd een kleine offergave aan God en de kerk waarvoor een klein bedrag wordt betaald.

Ga terug naar Bidden