Waarin katholieken geloven

Heilige Geest

Door de Geest geïnspireerde bewegingen

Het christendom kent verschillende bewegingen die sterk de gaven van de Geest en de persoonlijke ervaring van de gelovige voorop stellen. Niet zelden spreken deze gelovigen in tongen (glossolalie, een onverstaanbaar spreken door de Geest ingegeven). Ook verrichten zij genezingen, bijvoorbeeld middels handoplegging.

Door de Geest geïnspireerde groeperingen zijn zowel in protestante als katholieke hoek te vinden. De bekendste groepering is de Pinksterbeweging, een andere invloedrijke stroming is de Charismatische Beweging. In de rooms-katholieke kerk bestaat de beweging van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Deze vernieuwingsbeweging kwam op in de jaren zestig van de twintigste eeuw en kreeg een sterke impuls door het Tweede Vaticaanse Concilie (dat het belang van de gaven van de Geest benadrukte). De beweging van de Katholieke Charismatische Vernieuwing weet zich gesteund door veel religieuzen en kerkelijke ambtsdragers.

Ga terug naar Heilige Geest