Katholieken en hun geloofsgemeenschap

Doop

Doopboek, doopbewijs

Tijdens de doopviering wordt ook de naam van de dopeling in het doopboek of doopregister geschreven. Hierin staat meestal de voornaam en doopnamen van de dopeling, de doopdatum en de naam van de ouders. Ook de namen van de peetouders worden vermeld.

Een doopbewijs is een document waarop het volgende staat: waar je gedoopt bent, wanneer en door wie. En ook wie je getuigen, je peetouders, waren. Verder worden in het doopboek ook andere kerkelijke aantekeningen vermeld, bijv. je vormsel, en wanneer en met wie je voor de kerk bent getrouwd, of diaken of priester bent gewijd. Een recent doopbewijs is bij de parochie waar je gedoopt bent op te vragen.

Ga terug naar Doop