Waarin katholieken geloven

Verlossing

Deugden

Behalve dat je iets kunt zeggen, doen, denken of nalaten wat God niet wil (zonden) is er natuurlijk juist ook veel wat God wel wil. Katholieken spreken dan over deugden. Dit zijn karaktereigenschappen, houdingen die je helpen om te leven zoals God je bedoeld heeft. Het spreken over deugden is overgenomen van de Griekse filosoof Aristoteles.

Tegenover de zeven hoofdzonden staan zeven deugden.

Hoogmoed overwin je met nederigheid. Afgunst overwin je met zachtmoedigheid. Wellust (seks om de seks) overwin je met kuisheid. Woede overwin je met geduld. Gulzigheid (meer! meer!) overwin je met vasten. Hebzucht overwin je met vrijgevigheid. En luiheid, tenslotte, overwin je met toewijding.

Jongeren helpen op voedselpakketten te maken

Daarbij zijn er nog eens drie Goddelijke deugden, namelijk: geloof, hoop en liefde. Goddelijk, omdat ze rechtstreeks met God te maken hebben. Door geloof sta je in contact met God en kan Hij je helpen je bestemming te vinden in je leven. Als je God kent en weet hoeveel Hij van je houdt, heb je altijd hoop dat zijn goed het kwade uiteindelijk overwint. Is het niet nu, dan later. En liefde is het belangrijkste van alles. ‘Want God is liefde’ schreef Jezus’ leerling Johannes in een brief (1 Joh. 4:7) die in de Bijbel is opgenomen. Geloof zonder liefde is niks, schreef een andere leerling van Jezus: Paulus. Ook in de Bijbel (1 Kor. 13:1-13) terug te lezen:”

Ga terug naar Verlossing